?

Log in

No account? Create an account
 
 
21 March 2010 @ 05:35 pm
# Hello, tao po?  
Ano bang maganda dito? Mukhang wala naman e. -_-

Binibiro ata ako ni Jose Felipe.

 
 
Current Location: bahay
Current Mood: blankblank
Current Music: SHOTS — LMFAO
 
 
 
badboyalert on March 24th, 2010 09:23 am (UTC)
Bakit ka ganyan?
Joseph <:: nuuuusayawhatawgalaw on March 24th, 2010 09:26 am (UTC)
kasalanan mo kasi.
badboyalert on March 24th, 2010 09:28 am (UTC)
Nagtatanong lang ako ah.
Joseph <:: not happysayawhatawgalaw on March 24th, 2010 09:33 am (UTC)
o nasa bahay lang naman ako.
ayan ha, wag ka na maghubad sa harap ng pagmumukha ko. >_>
badboyalert on March 24th, 2010 09:37 am (UTC)
Bahay nino? Mo o ni Lovely?

Sige na, hindi na.
Joseph <:: esep esepsayawhatawgalaw on March 24th, 2010 09:41 am (UTC)
ni lovely malamang. pupuntahan mo ko?
badboyalert on March 24th, 2010 09:44 am (UTC)
Yes naman! Hindi, ayoko manggulo sa inyo.
Joseph <:: glasses smilesayawhatawgalaw on March 24th, 2010 09:51 am (UTC)
okay mabuti! ^____^
badboyalert on March 24th, 2010 09:54 am (UTC)
:3