?

Log in

No account? Create an account
 
 
29 July 2009 @ 12:23 am
ang exhibit ni nards  [[ ooc: with this post, ay dinadrop na namin si paw (prinsesaganda) at nards (katakot). after ng exhibit ay nagkabati sila at ngayon ay happily ever after na sila. (nga ba?) kita-kits whenever na lang daw, mga otats~]]
Tags:
 
 
 
YAELayoko_sa_iyo on July 29th, 2009 02:56 pm (UTC)
OOC
Kita-kits na lang daw sa kadiliman Kuya Nards sabi ni Yael. Whats.